Ve spolupráci s pořadatelem zájezdu CK Pragotour plus – páté opakování zájezdu!!!

Datum
Pátek 3. července – pondělí 6. července
Odjezd
v 6.30 z ulice Ke Štvanici
Průvodce
PaedDr. Jiřina Přibylová
Cena
6590 Kč

 

Navštívíme oblast bývalého keltského království Norricum a jednu z nejkrásnějších částí Rakouska Tyrolsko. Uvidíte půvabná města a městečka, renesanční zámek, romantická jezera a také se projdete oblastí nádherných Stubaiských Alp...

Datum
Sobota 11. července
Odjezd
v 6.45 z ulice Ke Štvanici
Průvodce
Tomáš Bezouška
Cena
650 Kč

Výlet nás zavede do jižních Čech, do okolí Českého Krumlova. Naší první zastávkou bude obec Zlatá Koruna, ve které navštívíme klášter, který byl založen v roce 1263 Přemyslem Otakarem II. Prohlédneme si gotickou kapli Andělů strážných, konvent a kostel Nanebevzetí Panny Marie, největší chrám na jihu Čech. Poté přejedeme do nedalekého Kájova, kde navštívíme poutní areál s pozdně gotickým kostelem Nanebevzetí Panny Marie.

Datum
Sobota 18. července
Odjezd
v 7.30 z ulice Ke Štvanici
Průvodce
Anna Tkáčová
Cena
650 Kč

Českomoravská Vysočina je kraj, kde se přenesete do minulých dob: žádné průmyslové haly, žádné paneláky na okraji vesnic, jen krásné louky, lesy (i přes kůrovce stále ještě), tradiční chalupy, inspirace básníků a malířů. Žádné turistiky chtivé davy, žádný disneyland.

Datum
Sobota 25. července
Odjezd
v 6.45 z ulice Ke Štvanici
Průvodce
Tomáš Bezouška
Cena
650 Kč

Výlet nás zavede na Vysočinu a do Jižních Čech. Nedaleko Telče navštívíme málo známý hrad Roštejn. Ten v první polovině 14. století nechali zbudovat páni z Hradce. Koncem 16. století jej pak nechal Zachariáš z Hradce přebudovat na renesanční lovecký hrádek s rozlehlou oborou. A právě expozice hradu se především zaměřuje na život šlechty na loveckém sídle. V interiérech se také nacházejí cenné pozdně renesanční nástěnné malby erbů v Erbovním sále, rostlin v Botanickém sále a koně v sále Etnografie.

Datum
Čtvrtek 30. července
Odjezd
v 7.00 z ulice Ke Štvanici
Průvodce
PaedDr. Jiřina Přibylová
Cena
680 Kč

Dnešní výlet nás zavede do Jindřichova Hradce Prohlédneme si historické centrum města s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, starou radnicí a navštívíme gobelínové dílny, které již v roce 1910 založila výtvarnice Marie Hoppe-Teinitzerová. Uvidíme tkadleny při restaurování či tkaní (koberců, tapisérií), stavy, rozpracovaná díla, dozvíme se mnoho zajímavého o tom, jak se tapisérie restaurují i tkají.