Datum
Sobota 3. října
Odjezd
v 6.30 z ulice Ke Štvanici
Průvodce
Alena Krčálová
Cena
680 Kč

Co takhle Český Krumov bez turistů?Tedy turisté tam asi budou, ale vzhledem k tomu, že většinu obvyklých návštěvníků tvoří turisté z Číny a Koreje, bude jich tam určitě výrazně méně než obvykle. Tuto situaci je třeba využít, proto si v klidu užijeme jedno z našich nejkrásnějších měst, které je zapsáno na seznamu UNESCO.

Datum
Sobota 10. října
Odjezd
v 7.30 z Prahy, ulice ke Štvanici
Průvodce
Alena Krčálová
Cena
650 Kč

Tentokrát se vydáme do západočeského kraje a navštívíme tři zajímavé hrady. První naší zastávkou bude Hartenštejn, který r. 1473 založil Jindřich z Plavna. Ve své době se hrad mohl pyšnit dokonalým dělostřeleckým systémem, který tehdy neměl v Čechách obdoby. Kromě zbytků hradu si prohlédneme nedávno opravenou Karlovarskou věž, odkud si užijeme krásný výhled do okolí.   

Datum
Sobota 17. října
Odjezd
v 8.00 z Prahy, ulice ke Štvanici
Průvodce
Tomáš Bezouška
Cena
600 Kč

Nejprve navštívíme zámek Humprecht. Ten byl vystavěn jako lovecký zámeček a letní sídlo Jana Černína z Chudenic. Návrh vytvořil Carlo Lurago, ve stylu manýrismu, s prvky pozdní renezance a raného baroka. Po komentované prohlídce vystoupáme na ochoz, odkud jsou nádherné výhledy do krajiny.

Datum
Sobota 24. října
Odjezd
v 7.15 z ulice Ke Štvanici
Průvodce
Tomáš Bezouška
Cena
650 Kč

První zastávkou výletu bude zámek Lemberk. Původně gotický hrad byl vystavěný ve 40. letech 13. století Havlem z Lemberka, manželem sv. Zdislavy.

Datum
Sobota 31. října
Odjezd
v 7.30 z ulice Ke Štvanici
Průvodce
PaeDr. Jiřina Přibylová
Cena
620 Kč

V obci Rovná u Stříbrné Skalice si prohlédneme románský skvost s unikátní uměleckou výzdobou z 12. a 13. století – kostel sv. Jakuba Většího. Další zastavení bude v obci Jakub u Kutné hory, kde stojí kostel sv. Jakuba z 12. století, bohatě zdobený románskými plastikami, které tvoří nejrozsáhlejší soubor románských plastik u nás.