Datum
Úterý 19. března
Čas
v 17.00
Místo konání
v refektáři Emauzského kláštera
Pořádá
CA Alena Krčálová
Vyprodáno

Znovu se setkáme s Prof. PhDr. Petrem Čornejem DrSc. – naším předním historikem, specializujícím se na období vrcholného středověku. Tentokrát nás jeho vyprávění zavede do Čech 14. století, do země zmítané morovými epidemiemi a politickou nestabilitou.