Datum
Středa 30. listopadu
Sraz
ve 13.00 před hl. vchodem do budovy
Pořádá
CA Alena Krčálová
Vyprodáno

Prohlédneme si nedávno zrekonstruovanou budovu Státní opery, která patří k nejvýznamnějším hudebním scénám v Evropě. Stavba vznikla z iniciativy pražských Němců, kteří realizaci svěřili renomované vídeňské firmě Fellner und Helmer.

Datum
Pondělí 30. ledna 2023
Sraz
v 15.00 na recepci kláštera
Průvodce
Alena Krčálová
Cena
200 Kč

Prohlédneme si benediktinský klášter slovanské liturgie, který byl založen r. 1347 z podnětu krále Karla IV. Uvidíme vzácné gotické malby v ambitech kláštera, dále si prohlédneme Císařskou kapli a nedávno zrekonstruovaný nádherný klášterní chrám. Vyprávět si budeme i o vzácném rukopisu, který se z Emauz dostal až do Remeše a stal se důležitou součástí korunovačního obřadu francouzských králů.