Datum
Středa 8. července
Sraz
v 15.00 před vchodem do kostela Panny Marie pod řetězěm v Lázeňské ulici
Průvodce
Alena Krčálová
Cena
150 Kč

Nejprve si prohlédneme kostel Panny Marie pod řetězem. Kostel býval středem opevněného útvaru řádu johanitů - maltézských rytířů na strategicky výhodném místě v blízkosti Juditina mostu. Tuto první johanitskou komendu na našem území založil král Vladislav II. v roce 1169. Dnešní podobu získal kostel při barokní přestavbě v letech 1640-60 podle projektu C. Luraga.

Datum
Neděle 12. července
Sraz
ve 13.20 ve vestibulu metra C – Letňany
Průvodce
Alena Krčálová
Cena
150 Kč

Tentokrát se podíváme do obce Jenštejn, severovýchodně od Prahy. Navštívíme zdejší hrad, který je neodmyslitelně spjatý se jménem třetího pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna.

Datum
Středa 15. července
Sraz
v 16.00 u kašny před vstupem do stanice metra Malostranská
Průvodce
Alena Krčálová
Cena
150 Kč

Dnes se projdeme jednou z nejkrásnějších pražských zahrad, která byla budována současně s Valdštejnským palácem a tvoří jeho důležitou součást. Zahrada je koncipována jako renesanční, částečně už jako barokní.

Ze Senohrab ke Zlenickému hradu a do Čtyřkol

Datum
Neděle 19. července
Sraz
v 9.00 na Hlavním nádraží u hl. vchodu do knihkupectví Luxor
Průvodce
Tomáš Bezouška
Cena
250 Kč

Náš výlet začneme v Senohrabech, které se na začátku 20. století, staly významným turistickým centrem. U vlakové stanice si ukážeme, kde stával hrad Ježov. Poté sejdeme do údolí potoku Mnichovka. Cestou se budeme kochat prvorepublikovými vilami.

Datum
Středa 22. července
Sraz
v 15.30 před vchodem do zámku
Průvodce
Alena Krčálová
Cena
180 Kč

Stranou turistického ruchu, na místě bývalých vinic stojí barokní klenot, který rozhodně stojí za návštěvu. Objednavatelem stavby byl Václav Vojtěch ze Šternberka, známý mimo jiné z Jiráskova románu Psohlavci, kdy jako předseda soudního tribunálu měl rozhodnout spor Chodů proti vrchnosti.