Jen s předem zakoupenou vstupenkou

Datum
Středa 29. září
Sraz
v 15.30 před vchodem do budovy
Pořádá
CA Alena Krčálová
Cena
180 Kč

Prohlédneme si nedávno rekonstruovanou budovu Státní opery, která patří k nejvýznamnějším hudebním scénám v Evropě. Budova byla postavena z iniciativy pražských Němců, kteří realizaci stavby svěřili renomované vídeňské firmě Fellner und Helmer.

Datum
Pondělí 11. října
Sraz
v 15.00 před vchodem do Kostela Panny Marie pod Řetězem v Lázeňské ulici
Průvodce
Alena Krčálová
Cena
150 Kč

Nejprve si prohlédneme kostel Panny Marie pod řetězem. Kostel býval středem opevněného útvaru řádu johanitů – maltézských rytířů na strategicky výhodném místě v blízkosti Juditina mostu. Tuto první johanitskou komendu na našem území založil král Vladislav II. v roce 1169. Dnešní podobu získal kostel při barokní přestavbě v letech 1640-60 podle projektu C. Luraga.

Datum
Čtvrtek 14. října
Sraz
v 16.00 stanice Praha Masarykovo nádraží, u pokladen ČD (u první koleje na nádraží)
Průvodce
Tomáš Bezouška
Cena
150 Kč

Vycházku začneme na Masarykově nádraží, kde si řekneme, jaké problémy museli Pražané řešit, než do města přijel první vlak. Dozvíme se také o prvních rocích železničního provozu v českých zemích a navštívíme čekárnu, která byla vybudována přímo pro císaře Františka Josefa I.