Datum
Středa 8. července
Sraz
v 15.00 před vchodem do kostela Panny Marie pod řetězěm v Lázeňské ulici
Průvodce
Alena Krčálová
Cena
150 Kč

Nejprve si prohlédneme kostel Panny Marie pod řetězem. Kostel býval středem opevněného útvaru řádu johanitů - maltézských rytířů na strategicky výhodném místě v blízkosti Juditina mostu. Tuto první johanitskou komendu na našem území založil král Vladislav II. v roce 1169. Dnešní podobu získal kostel při barokní přestavbě v letech 1640-60 podle projektu C. Luraga.

Datum
Neděle 12. července
Sraz
ve 13.20 ve vestibulu metra C – Letňany
Průvodce
Alena Krčálová
Cena
150 Kč

Tentokrát se podíváme do obce Jenštejn, severovýchodně od Prahy. Navštívíme zdejší hrad, který je neodmyslitelně spjatý se jménem třetího pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna.

Datum
Úterý 14. července
Sraz
v 16.00 u kostela sv. Haštala na Haštalském náměstí
Průvodce
Alena Krčálová
Cena
150 Kč

Opět se vydáme proti proudu času Prahou 19. století. Tentokrát nás budou zajímat talentovaní malíři z rodiny Mánesů, zejména smutný osud geniálního Josefa Mánesa.

Datum
Středa 15. července
Sraz
v 16.00 u kašny před vstupem do stanice metra Malostranská
Průvodce
Alena Krčálová
Cena
150 Kč

Dnes se projdeme jednou z nejkrásnějších pražských zahrad, která byla budována současně s Valdštejnským palácem a tvoří jeho důležitou součást. Zahrada je koncipována jako renesanční, částečně už jako barokní.

Ze Senohrab ke Zlenickému hradu a do Čtyřkol

Datum
Neděle 19. července
Sraz
v 9.00 na Hlavním nádraží u hl. vchodu do knihkupectví Luxor
Průvodce
Tomáš Bezouška
Cena
250 Kč

Náš výlet začneme v Senohrabech, které se na začátku 20. století, staly významným turistickým centrem. U vlakové stanice si ukážeme, kde stával hrad Ježov. Poté sejdeme do údolí potoku Mnichovka. Cestou se budeme kochat prvorepublikovými vilami.