Datum
Středa 7. června
Čas
od 18.00
Místo konání
v koncertním sále v Domě U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí
Pořádá
CA Alena Krčálová
Cena
300 Kč

Během koncertu zazní unikátní skladby duchovní hudby z období kolem roku 1400 slavných italských skladatelů – F. Landiniho, J. Ciconia, M. da Perugia, P. da Firenze a dalších v podání vynikající sopranistky Anny Petrtylové - absolventky švýcarské Scholy Cantorum Basiliensis. Na kopie dobových klávesových nástrojů (clavisimbalum, varhanní pozitiv) hraje Tomáš Hála, profesor Pražské konzervatoře. V programu zazní také světské kompozice týchž skladatelů.