Datum
Neděle 25. srpna
Sraz
v 7.00 z Florence, ulice Ke Štvanici, ze zastávky MHD směrem do centra
Průvodce
PaeDr. Jiřina Přibylová
950 Kč
Katalogové číslo:
Množství:

PRO VELKÝ ZÁJEM OPAKUJEME ZÁJEZD Z 24.8

Hrad Veveří je jeden z nejrozsáhlejších a nejstarších hradních areálů na Moravě. Pověsti o jeho založení sahají až do 11. stol. A býval významným sídlem moravských markrabat.  Původně románská stavba byla několikrát přestavována a doplňována. My si prohlédneme interiéry hradního paláce – apartmány švédského prince Vasy, který Veveří zakoupil v 1. pol. 19. stol. a pravidelně ho se svou rodinou obýval. Nedaleko hradu se nachází Kaple Matky Boží, která pochází z 12. století. Pochází odtud jeden z nejcennějších obrazů české gotiky – Madona z Veveří, připisovaný Mistru vyšebrodského oltáře.    

Po prohlídce hradu a areálu zajedeme do nedalekého Tišnova na úpatí Českomoravské vysočiny. Na náměstí stojí novorenesanční radnice a gotický kostel sv. Václava. Ve městě je také Cimrmanův chodníček a Koželužská ulička, která byla zapsaná do knihy českých rekordů jako nejužší ulička u nás. V Tišnově bude přestávka na oběd. Poslední zastavení bude v obci Předklášteří, jejíž dějiny jsou úzce spojeny s klášterem cisterciaček Porta Coeli (Brána nebes). Ten byl založen již v roce 1233 královnou Konstancií, vdovou po králi Přemyslu Otakaru I. Klášter je známý díky nádhernému vstupnímu portálu, kterým se vchází do kostela Nanebevzetí Panny Marie.