Datum
Neděle 1. září
Sraz
v 8.00 z Florence, ulice Ke Štvanici ze zastávky MHD směrem do centra
Průvodce
Alena Krčálová
Vyprodáno

PRO VELKÝ ZÁJEM VÝLET OPAKUJEME V NEDĚLI 15. ZÁŘÍ

Tentokrát se vydáme do západočeského kraje a navštívíme tři zajímavé hrady. První naší zastávkou bude Hartenštejn, který r. 1473 založil Jindřich z Plavna. Ve své době se hrad mohl pyšnit dokonalým dělostřeleckým systémem, který tehdy neměl v Čechách obdoby. Kromě zbytků hradu si prohlédneme nedávno opravenou Karlovarskou věž, odkud si užijeme krásný výhled do okolí. V nedalekém Bochově si dáme oběd.

Dalším naším cílem bude hrad Hauenštejn, který byl ve středověku vybudován k obraně zemské stezky, která vedla údolím řeky Ohře. Vystoupáme na bergfritovou věž s výhledem do Krušných a Doupovských hor, prohlédneme si hradní hodovnu v gotickém sklepení, kapli a rytířský sál. V odpoledních hodinách se vydáme na hrad Hasištejn, který byl postaven ve 14. století k obraně horských průsmyků, kterými vedly důležité obchodní stezky z Německa. K nejvýznamnějším majitelům hradu patřili od 15. století Lobkovicové a trvale tu sídlil známý humanista a básník Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic.