Datum
Neděle 8. září
Sraz
v 6.45 z Florence, ulice Ke Štvanici, ze zastávky MHD směrem do centra
Průvodce
PaedDr. Jiřina Přibylová
Vyprodáno

PRO VELKÝ ZÁJEM OPAKUJEME VÝLET Z 31. SRPNA

Tentokrát se podíváme do Kroměříže, jejíž zahrady a zámek byly v roce 1998 zapsány v japonském Kjótu na Listinu památek světového, kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Během krátké vycházky historickým centrem si připomeneme některé zajímavé osobnosti, jako byl kroměřížský rodák Max Švabinský, kterému je v městském muzeu věnována i část expozice. Společně navštívíme Arcibiskupský zámek, který byl letní rezidencí olomouckých biskupů a arcibiskupů. Součástí zámku je nádherný Sněmovní sál a také knihovna z konce 17. století, která obsahuje přes 80 tisíc svazků včetně iluminovaných rukopisů. Mimořádná sbírka je také v obrazové galerii , která obsahuje špičková díla evropského malířství. 

Podzámecké zahradě je vysázeno přes 200 druhů vzácných stromů z různých částí Evropy, Ameriky a Asie. Po pauze na oběd se společně vydáme do Květné zahrady. Květná zahrada, založená v 17. století olomouckým biskupem Karlem II. z Lichtensteina, je nádherným příkladem zahradní architektury. Je rozdělena na dvě části, tzv. „květnice“ a „štěpnice“ (se zachovalými jahodovými kopečky). Z architektury můžeme obdivovat nádhernou rotundu a také kolonádu, z jejíž terasy je pohled na celou zahradu.