Datum
Sobota 14. srpna
Odjezd
v 7.30 z ulice Ke Štvanici, stanice MHD, z místa, kde stával sloup se světovým časem
Průvodce
Tomáš Bezouška
720 Kč
Katalogové číslo:
Množství:

Naší první zastávkou bude barokní poutní kostel Nejsvětější Trojice nedaleko Trhových Svinů. Kostel se stavěl na začátku 18. století, pravděpodobně podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera.

Poté přejedeme do Borovan, kde navštívíme prostory bývalého kláštera. Ten byl založen v polovině 15. století bohatým měšťanem Petrem z Lindy. Klášter byl později přestavěn na zámek. V dochované křížové chodbě je dnes umístěno cenné lapidárium barokních soch, včetně originálů soch z pašijové cesty v Římově.
Náš den zakončíme nedaleko Trocnova, v místech, kde se r. 1360 narodil Jan Žižka.