Datum
Pátek 14. srpna
Odjezd
v 7.00 z ulice Ke Štvanici
Průvodce
Alexandra Levá
650 Kč
Katalogové číslo:
Množství:

Krajina kolem zlatonosné Otavy zvedající se od Horažďovic pozvolna k šumavským hřebenům je protkaná množstvím památek spojených s rodem Lamberků, kteří tam více než dvě století hospodařili na svém rozlehlém panství.

Putování zahájíme v obci Strašín, kde se v tamním barokním kostele Narození P. Marie konala svatba Gustava Jáchima z Lamberka s prostou dívkou Kateřinou, dcerou šafáře, legendární „kněžnou Káčou“. V nedaleké obci Žihobce navštívíme někdejší lamberský zámek, projdeme se krásným parkem a v obci Nezamyslice si prohlédneme pozoruhodný kostel zasvěcený P. Marii, kapli sv. Erazima a Karla Boromejského a také unikátní Muzeum kostelů. Poslední zastávkou na naší cestě bude hrad Rabí, jehož zříceninu Lamberkové vlastnili až do r. 1920.