Datum
Sobota 1. srpna
Odjezd
v 6.00 z ulice Ke Štvanici
Průvodce
Tomáš Bezouška
750 Kč
Katalogové číslo:
Množství:

První srpnový den strávíme v bavorském městě Pasov. Město leží na soutoku tří řek – Dunaje, Innu a Ilzu. Ve starověku zde existovalo sídliště keltských Bójů, v 1. století tu vznikají římské pevnosti. V 8. století zakládá sv. Bonifác v Pasově biskupství a o století později zde přijali křest moravští Mojmírovci. Ve středověku městem procházela Zlatá stezka, důležitá obchodní cesta spojující českou kotlinu s Poddunajím a středomořskými oblastmi. Pasovem pak procházeli především obchodníci se solí, těženou v alpském podhůří.

Prohlídku začneme na poutním místě Mariahilf, ve kterém je uctíván obraz Madonny Pasovské. Ten namaloval Lucas Cranach st. pro drážďanský kostel Svatého kříže. Poté se přesuneme do města, kde absolvujeme komentovanou prohlídku. Navštívíme dóm sv. Štěpána. Současná podoba chrámu pochází z konce 17. století, a nese rukopis Carla Luraga. V dómu jsou umístěny varhany, které mají téměř 18 tisíc píšťal a patří tak jejich počtem k největším v Evropě. Také navštívíme klášterní kostel Niedernburg s hrobkou blahoslavené Gisely. Ta byla manželkou zakladatele uherského státu Štěpána I. Připomeneme si osobnost pasovského biskupa Leopolda Thun-Hohensteina, kterého známe z vycházky po pražské Cibulce. Na závěr našeho výletu poplujeme Křišťálovou lodí. Ta je vyzdobena jedním milionem křišťálů firmy Swarowski. Lodí poplujeme kolem soutoků tří řek, a dále podél rakousko-německé hranice.

Počitejte s cca 15,50 euro na plavbu Křišťálovou lodí