Datum
Sobota 10. října
Odjezd
v 7.30 z Prahy, ulice ke Štvanici
Průvodce
Alena Krčálová
650 Kč
Katalogové číslo:
Množství:

Tentokrát se vydáme do západočeského kraje a navštívíme tři zajímavé hrady. První naší zastávkou bude Hartenštejn, který r. 1473 založil Jindřich z Plavna. Ve své době se hrad mohl pyšnit dokonalým dělostřeleckým systémem, který tehdy neměl v Čechách obdoby. Kromě zbytků hradu si prohlédneme nedávno opravenou Karlovarskou věž, odkud si užijeme krásný výhled do okolí.   

Dalším naším cílem bude hrad Hauenštejn, který byl ve středověku vybudován k ochraně zemské stezky, která vedla údolím řeky Ohře. Vystoupáme na bergfritovou věž s výhledem Do Krušných a Doupovských hor, prohlédneme si hradní hodovnu v gotickém sklepení, kapli a rytířský sál. Nevynecháme ani zdejší botanickou zahradu a arboretum. Po obědě v odpoledních hodinách se vydáme na hrad Hasištejn, který byl postaven ve 14. století k obraně horských průsmyků, kterými vedly důležité obchodní stezky z Německa. Majitelé hradu se často střídali. K těm nejvýznamnějším patřili od 15. století Lobkovicové a trvale tu sídlil známý humanista a básník Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic.