Datum
Středa 22. května
Odjezd
v 8.00 z ulice Ke Štvanici, jako obvykle ze zastávky MHD směrem do centra
Průvodce
Alena Krčálová
Vyprodáno

-Naše dnešní putování začneme v Kostele Povýšení sv. Kříže v Rožmitále pod Třemšínem. Kostel je dominantou a zároveň nejstarší památkou ve městě. Jeho stavba je datována do počátku 13. století. Působil zde například Václav Hájek z Libočan, nebo Miloslav Vlk. V kostele poprvé zazněla v o Vánocích r. 1796 Česká mše vánoční – Hej mistře, jejímž autorem byl zdejší kantor Jakub Jan Ryba. I když se jedná o radostné dílo, zasazené do ryze českého prostředí, svému autorovi štěstí nepřinesla. O tom všem si budeme povídat a na původní kostelní varhany nám úryvky z Rybovy mše zahraje učitel z místní hudební školy.

Po přestávce na oběd pojedeme do nedaleké obce Vysoká. Na zdejším zámečku u svého švagra Václava Kounice a jeho ženy Josefíny rád trávil dny odpočinku skladatel Antonín Dvořák. Jezírko v zámeckém parku ho inspirovalo ke složení jeho nejznámější pohádkové opery Rusalka. Celkem ho zdejší podbrdská krajina inspirovala k napsání třiceti děl. My si prohlédneme prostory, kde tvořil,  vybavené dobovým nábytkem, nahlédneme do jeho korespondence, uvidíme fotografie a divadelní kostýmy z jeho slavných oper. Uvidíme dokument o jeho pobytu na Vysoké a  projdeme se i k Rusalčinu jezírku.