Datum
Sobota 20. dubna
Odjezd
v 7.30 od sloupu se světovým časem, ze zastávky MHD směrem do centra v ulici Ke Štvanici
Průvodce
PaedDr. Jiřina Přibylová
Vyprodáno

POZOR !!! PRO VELKÝ ZÁJEM VÝLET OPAKUJEME V NEDĚLI 21. DUBNA

Vydáme se do saského města, jehož historie sahá až do 10. století. Význam Míšně stoupl r. 1423, kdy se stala sídlem saských kurfiřtů. Dalším přelomovým mezníkem v dějinách města bylo založení vůbec první evropské porcelánky Augustem Silným, v roce 1710. Porcelánka tu funguje dodnes a my si zdejší manufakturu projdeme a seznámíme se s výrobou porcelánu od počátku až po finální produkt.

Součástí prohlídky je i muzeum, kde budeme mít možnost si prohlédnout porcelán se slavnou značkou dvou zkřížených mečů od počátků výroby až po současnost. Prohlédneme si i další Míšeňské památky. Historické jádro s malebnými uličkami, kavárnami a obchůdky naštěstí nebylo zničeno jako sousední Drážďany a tak můžeme nahlédnout do kostela Frauenkirche, které zdobí míšeňská zvonkohra s 37 porcelánovými zvonky. Po přestávce na oběd se vydáme na vrch Bergburg, kde se nachází několik vzácných staveb, které také navštívíme. Především zámek Albrechtsburg, dokončený r. 1525 a považovaný za první zámeckou stavbu v Německu a také dominantu města – Míšeňský dóm ze 13. století, zasvěcený sv. Janovi a Donátovi z Arezza.

Vstupné:

Porcelánka: 12 Euro ( zvýhodněná, skupinová cena)

Dóm: 7 Euro - individuálně

Albrechtsburg - 12 Euro - individuálně