Datum
Čtvrtek 30. července
Odjezd
v 7.00 z ulice Ke Štvanici
Průvodce
PaedDr. Jiřina Přibylová
680 Kč
Katalogové číslo:
Množství:

Dnešní výlet nás zavede do Jindřichova Hradce Prohlédneme si historické centrum města s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, starou radnicí a navštívíme gobelínové dílny, které již v roce 1910 založila výtvarnice Marie Hoppe-Teinitzerová. Uvidíme tkadleny při restaurování či tkaní (koberců, tapisérií), stavy, rozpracovaná díla, dozvíme se mnoho zajímavého o tom, jak se tapisérie restaurují i tkají.

Pauza na oběd. V odpoledních hodinách navštívíme zámek, kde si připomeneme historii rodu pánů z Hradce, historii rodů Slavatů i Černínů a také Bílou paní, Perchtu z Rožmberka. Ve volném čase můžete navštívit např. Muzeum Jindřichova Hradce s vystavenými Krýzovými jesličkami (lidový mechanický betlém) nebo Muzeum fotografie.

Vstupné:

Exkurze tkaní gobelínů 100,- Kč

Zámek: senior 110,- / dosp. 160,- kč