Datum
Sobota 25. července
Odjezd
v 6.45 z ulice Ke Štvanici
Průvodce
Tomáš Bezouška
650 Kč
Katalogové číslo:
Množství:

Výlet nás zavede na Vysočinu a do Jižních Čech. Nedaleko Telče navštívíme málo známý hrad Roštejn. Ten v první polovině 14. století nechali zbudovat páni z Hradce. Koncem 16. století jej pak nechal Zachariáš z Hradce přebudovat na renesanční lovecký hrádek s rozlehlou oborou. A právě expozice hradu se především zaměřuje na život šlechty na loveckém sídle. V interiérech se také nacházejí cenné pozdně renesanční nástěnné malby erbů v Erbovním sále, rostlin v Botanickém sále a koně v sále Etnografie.

Po prohlídce hradu přejedeme k vesničce Mutná, kde navštívíme poutní místo Montserrat. Zdejší původní kapli nechal v polovině 17. století postavit majitel velkostatku v Bolíkově, rytíř Bartoloměj Tannzol - Zill. Ten byl za třicetileté války vážně zraněn, a za své zázračné uzdravení vykonal pouť do Montserratu, a následně se rozhodl na svém panství postavit kapli, do které umístil sochu Panny Marie Montserratské. Za josefínských reforem byl kostel zbořen, o sto let později byl však znovu postaven. Dnes na toto místo proudí stovky poutníků ročně. Po obědě se přesuneme do města kostky cukru – Dačic. Navštívíme zdejší nový zámek. Prohlídkovou trasu tvoří 21 místností, mezi nimiž nalezneme, jak společenské a reprezentativní sály, tak i soukromé pokoje jednotlivých členů rodiny říšských svobodných pánů Dalbergů. Součástí prohlídkové trasy jsou také dvě unikátní knihovny, ve kterých je uloženo přes dvacet tisíc svazků. Při cestě zpět se ještě zastavíme ve vesničce Klášter, která se nachází nedaleko Nové Bystřice. Zde byl na začátku 16. století zbudovaný klášter pro řád Paulánů. V roce 1533 byl klášter vypálen novokřtěnci, o sto let později byl ale znovu vystavěn. Klášter fungoval do josefínských reforem, budova kláštera pak chátrala, a proto byla v roce 1959 zbourána. Na místě zůstal jen kostel Nejsvětější Trojice postavený ve druhé polovině 17. století podle projektu Domenica Orsiho.