Datum
Sobota 13. června
Odjezd
v 7.30 z ulice Ke Štvanici
Průvodce
Tomáš Bezouška
550 Kč
Katalogové číslo:
Množství:

Prvním místem našeho výletu bude jedna z nejdéle osídlených lokalit v Čechách – obec Tetín. Vrátíme se zde do časů prvních Přemyslovců a během vycházky navštívíme tři tetínské kostely – barokní kostel sv. Ludmily, kostel sv. Kateřiny z počátku 12. století a kostel sv. Jana Nepomuckého, který stojí v místech pravděpodobného pohřbu sv. Ludmily. Nakonec naší prohlídky se zajdeme podívat na hradiště, ve kterém byla v roce 921 zavražděna Ludmila, babička sv. Václava. Na několika místech budeme mít nádherné pohledy a výhledy do krajiny s řekou Berounkou.

Poté přejedeme do Nižboru, kde navštívíme sklárnu Rückl. Během exkurze se seznámíme  jednotlivými etapami výroby křišťálových výrobků ruční technologií, tedy hutním provozem, zpracováním, kreslením a broušením. Sklárna Rückl je synonymem prvotřídního broušeného křišťálu od roku 1846. Tradice tavení skla se však v rodině Rücklů předává z generace na generaci již po tři sta let. Odpoledne navštívíme Hamousův statek ve Zbečně, jehož dějiny se píší od začátku 17. století. Podíváme se do selské usedlosti s roubeným obytným domem, zděnými chlévy, stájemi, sýpkou a černou kuchyní s výměnkem. Během prohlídky si připomeneme, jak se kdysi bydlelo, hospodařilo, jakými se lidé zabývali řemesly a jaké si připomínali tradice a zvyky. Výlet zakončíme u Berounky, v místech, které tak miloval Ota Pavel, a jenž se odrazila v jeho dílech