Ze Sutomi do Třebenic

Datum
Středa 14. července
Sraz
v 6.30 Praha Hlavní nádraží, u vchodu do knihkupectví Luxor
Průvodce
Tomáš Bezouška
Cena
180 Kč

Vlakem a autobusem dojedeme do obce Sutom. Zde si prohlédneme dřevěnou zvonici, která stojí vedle barokního kostela. Jeho současná podoba pochází z let 1716–1724, a autorství je připisováno litoměřickému architektovi Octaviu Broggiovi.

Datum
Čtvrtek 22. července
Sraz
v 16.00 u fontány před vstupem do stanice metra Malostranská
Průvodce
PaeDr. Jiřina Přibylová
Cena
150 Kč

Naši procházku začneme ve Vojanových sadech. Ty patří k jedné z nejstarších zahrad v Praze založeným již ve středověku, kdy se na tomto místě objevují zahrady jako součást biskupského dvora. Ukážeme si místo, kde sídlili johanité a také kde se nacházel biskupský dvůr. Kde bydlel během své návštěvy Beethoven, kde byla zřízena první pošta v Praze a kde stával kostel sv. Prokopa.

Datum
Neděle 25. července
Sraz
v 8.15 Praha Hlavní nádraží, před vchodem do knihkupectví Luxor
Průvodce
Tomáš Bezouška
Cena
180 Kč

Náš výlet začneme v Senohrabech, které se na začátku 20. století staly významným turistickým centrem. U vlakové stanice si ukážeme, kde stával hrad Ježov. Poté sejdeme do údolí potoku Mnichovka. Cestou se budeme kochat prvorepublikovými vilami.

Datum
Úterý 27. července
Sraz
v 16.00 na Malostranském náměstí před kostelem sv. Mikuláše
Průvodce
PaeDr. Jiřina Přibylová
Cena
150 Kč

Kopule chrámu sv. Mikuláše výrazně ovlivnila nejen tvář Malé Strany, ale i celé Prahy. Tato úžasná barokní stavba v sobě skrývá příběh vrcholného baroka a můžeme říci, že se jedná o jednu z nejvýznamnějších barokních staveb nejen u nás, ale i v Evropě.

Datum
Úterý 10. srpna
Sraz
v 16.00 před kostelem sv. Haštala na Haštalském náměstí
Průvodce
PaeDr. Jiřina Přibylová
Cena
150 Kč

Dnes nás čekají úžasné prostory Anežského kláštera, který patřil k nejvýznamnějším duchovním centrům středověké Prahy. Povíme si o osudech samotné zakladatelky kláštera svaté Anežky České a prohlédneme si vnitřní prostory komplexu kláštera – jedné z nejstarších a nejcennějších gotických staveb u nás.