Datum
Úterý 10. srpna
Sraz
v 16.00 před kostelem sv. Haštala na Haštalském náměstí
Průvodce
PaeDr. Jiřina Přibylová
150 Kč
Katalogové číslo:
Množství:

Dnes nás čekají úžasné prostory Anežského kláštera, který patřil k nejvýznamnějším duchovním centrům středověké Prahy. Povíme si o osudech samotné zakladatelky kláštera svaté Anežky České a prohlédneme si vnitřní prostory komplexu kláštera – jedné z nejstarších a nejcennějších gotických staveb u nás.

Místa, kde sv. Anežka pobývala, kde se modlila i kde byla pohřbena. Po prohlídce interiérů zajdeme i do klášterních zahrad, kde svou prohlídku ukončíme.

Prohlídka expozice Národní galerie umístěná v Anežském klášteře není součástí naší prohlídky.