Datum
Neděle 9. července
Sraz
v 9.45 ve vestibulu stanice metra B Českomoravská
Průvodce
Alena Krčálová
500 Kč
Katalogové číslo:
Množství:

Dnešní vycházka se bude konat na počest patrona české země – Svatého Václava. Vydáme se do Staré Boleslavi – významného místa české státnosti. Ukážeme si památky, které cestou mineme (probošství, radnici, kapli sv. Podivena), povíme si, kde trávil vojenská léta „poslední císař“ Karel I. a potom nás čeká prohlídka tří cenných kostelů:

Uvidíme nedávno opravenou Baziliku sv. Václava, kterou nechal vystavět nad starším kostelem sv. Kosmy a Damiána kníže Břetislav. Kostel stojí na místě Boleslavova hradu, kde byl zavražděn a posléze pohřben kníže Václav. Teprve později byly jeho ostatky převezeny do Prahy. Další místo, které ve Staré Boleslavi navštívíme bude Poutní chrám Nanebevzetí Panny Marie. Nádherná stavba patří k prvním ranně barokním památkám v Čechách. Kromě cenného interiéru kostela si prohlédneme Palladium země české, které se svým významem řadí k nejcennějším památkám na území našeho státu – co do významu je na čtvrtém místě po korunovačních klenotech, relikviáři sv. Maura a Závišově kříži. Jedná se o pannu Marii s Ježíškem, zpodobněnými na starobylé kovové ikoně. Do třetice nás čeká nově zrekonstruovaný kostel sv. Klimenta, který byl pro veřejnost otevřen v dubnu letošního roku. Kostel pochází z 11. století a patří k nejstarším církevním stavbám na území našeho státu. Uvnitř se dochovaly vzácné románské malby.

Cena je včetně vstupného do všech tří kostelů.