Datum
Středa 8. července
Sraz
v 15.00 před vchodem do kostela Panny Marie pod řetězěm v Lázeňské ulici
Průvodce
Alena Krčálová
150 Kč
Katalogové číslo:
Množství:

Nejprve si prohlédneme kostel Panny Marie pod řetězem. Kostel býval středem opevněného útvaru řádu johanitů - maltézských rytířů na strategicky výhodném místě v blízkosti Juditina mostu. Tuto první johanitskou komendu na našem území založil král Vladislav II. v roce 1169. Dnešní podobu získal kostel při barokní přestavbě v letech 1640-60 podle projektu C. Luraga.

V interiéru uvidíme cenný barokní mobiliář - mimo jiné oltářní obraz od K. Škréty. Po prohlídce kostela navštívíme Velkopřevorský palác, kde sídlí nejvyšší český představený Suverénního rytířského řádu sv. Jana Jeruzalémského z Rhodu a Malty. Prohlédneme si reprezentační části paláce s komnatami velkopřevora a hlavně Rytířský sál, kde zasedala komenda maltézských rytířů. Ve všech prostorách jsou rozvěšeny vzácné obrazy od českých, německých a italských barokních mistrů. Povíme si také, jaký vztah měl k řádu johanitů slavný malíř Michelangelo Merisi, zvaný Carravaggio.