Datum
Úterý 19. března
Čas
v 17.00
Místo konání
v refektáři Emauzského kláštera
Pořádá
CA Alena Krčálová
Vyprodáno
Místo konání v refektáři Emauzského kláštera

Znovu se setkáme s Prof. PhDr. Petrem Čornejem DrSc. – naším předním historikem, specializujícím se na období vrcholného středověku. Tentokrát nás jeho vyprávění zavede do Čech 14. století, do země zmítané morovými epidemiemi a politickou nestabilitou.

V čele království stanuli dva mladí, ambiciózní muži – arcibiskup Jan z Jenštejna a král Václav IV. Zpočátku byly jejich vztahy přátelské, později se jejich cesty dramaticky rozdělily. Dozvíme se, jaké události doma i v zahraničí vedly k jejich osudovému rozkolu a jaké byly další osudy obou protagonistů.