pořádáno ve spolupráci s organizátorem zájezdu CK Pragotour plus

Datum
Pátek 25. října - pondělí 28. října
Odjezd
v pátek 25. října v 7.00 z Prahy, z ulice Ke Štvanici, od sloupu se světovým časem
Průvodce
PaeDr. Jiřina Přibylová
Vyprodáno

1. den - odjezd z Prahy, přes Německo do Štrasburku. Po cestě zastavíme v půvabném městečku Schwäbisch Hall se zachovalými historickými budovami z různých období, (např. Nádherné hrázděné domy z 15. a 16. stol., barokní domy, rokoková radnice...). Dáme si krátké volno na kávu v některé stylové kavárničce. Poté se vydáme do Štrasburku do hotelu.

Datum
Sobota 26. října
Odjezd
v 7.15 z ulice Ke Štvanici
Průvodce
Eduard Kastner
Cena
650 Kč

Nejprve pojedeme do Číhoště, kde se podíváme do kostela Nanebevzetí Panny Marie, který je známý zázrakem, který se zde udál v adventu roku 1949, připomeneme si život faráře Toufara, který byl umučen v komunistickém vězení. Budeme mít možnost podívat se také na faru, do pokoje, kde farář Toufar bydlel..

Datum
Sobota 2. listopadu
Odjezd
v 7.30 z ulice Ke Štvanici
Průvodce
PaedDr. Jiřina Přibylová
Cena
650 Kč

Naše první zastavení bude v Panometru, v budově starého plynojemu na okraji Drážďan. Zde jsou vynikající expozice architekta a umělce Yadegara Asisi. Jedna expozice je věnována tématu „Barokní Drážďany“, druhá expozice tématu „Dresden 45“. V současné době je výstava věnována válečným událostem, které Vám fascinujícím způsobem přiblíží město po vybombardování na konci války.

Sedmnácté opakování zájezdu!!!

Datum
Sobota 9. listopadu
Odjezd
v 7.45 z Florence, z ulice Ke Štvanici
Průvodce
Alena Krčálová
Vyprodáno

Uděláme si výlet do Brna a tentokrát navštívíme interiéry dvou nejvýznamnějších vil. Jejich architektura, koncepce i výzdoba je naprosto odlišná, ale obě jsou krásné. Prohlédneme si vilu Tugendhat, díky které jsme se staly čtvrtou zemí na světě, která se může pyšnit stavbou moderní architektury zapsanou na seznamu UNESCO (po Brazílii, Nizozemsku a Belgii).

Datum
Sobota 23. listopadu
Odjezd
v 6.00 z ulice Ke Štvanici
Průvodce
PaedDr. Jiřina Přibylová
Cena
890 Kč

Letošní adventní výlet do Vídně spojíme s krásnými výstavami, které si budete moci individuálně prohlédnout. V Albertině je výstava věnována knížeti malířů, významnému malíři doby renesance Albrechtu Dürerovi. Vedle jeho kreseb, tisků uvidíme i malířská díla, jeho studie zvířat, rostlin a další práce. V Uměleckoprůmyslovém muzeu je výstava, která se zaměřuje na díla italského malíře doby manýrismu a baroka Michelangela Merisi da Caravaggio a geniálního sochaře, jehož sochy se staly vzorem pro mnoho evropských barokních sochařů, Giana Lorenza Bernini.