Datum
Čtvrtek 26. září
Odjezd
v 7.30 z ulice Ke Štvanici
Průvodce
Tomáš Bezouška
680 Kč
Katalogové číslo:
Množství:

Nejprve si prohlédneme hrad v Ledči nad Sázavou, který patřil k nejvýznamnějším a nejhonosnějším šlechtickým sídlům u nás. První písemná zmínka o hradu je z roku 1186, kdy jej kněžna Eliška darovala řádu johanitů.

Po obědě navštívíme městečko Polná, ve kterém navštívíme synagogu s rabínským domem. Polenské ghetto bylo založeno kolem roku 1680 a tvořilo ho 32 domů kolem dnešního Karlova náměstí. Synagoga pochází z roku 1683 a dnes se v ní nachází Regionální muzeum židovské kultury, jenž představuje místní židovské dějiny, zejména příběh Leopolda Hilsnera, který byl obviněn a souzen ze spáchání údajné rituální vraždy Anežky Hrůzové zde v Polné. Na jeho obhajobu vystupoval i tehdejší profesor a pozdější prezident republiky T. G. Masaryk. Letos si připomínáme 120 let od této události.
Výlet zakončíme nedaleko Žďáru nad Sázavou na Zelené hoře prohlídkou kostela sv. Jana Nepomuckého. Jde o kulturní památku, která je zapsaná na Seznamu světového dědictví UNESCO. Areál byl vytvořen na začátku
20. let 18. století pod vedením Jana Blažeje Santiniho Aichla. Smyslem stavby bylo oslavit Jana Nepomuckého, jehož svatořečení spadá do doby realizace kostela.