Datum
Sobota 21. září
Odjezd
v 8.00 z ulice Ke Štvanici
Průvodce
PaedDr. Jiřina Přibylová
600 Kč
Katalogové číslo:
Množství:

V obci Rovná u Stříbrné Skalice si prohlédneme románský skvost s unikátní uměleckou výzdobou z 12. a 13. století – kostel sv. Jakuba Většího. Další zastavení bude v obci Jakub u Kutné Hory, kde stojí kostel sv. Jakuba z 12. století, bohatě zdobený románskými plastikami, které tvoří nejrozsáhlejší soubor románských plastik u nás.

Z doby románské se přesuneme do doby gotické a prohlédneme si kostel sv. Štěpána ze 13. století v Kouřimi s nádhernou raně gotickou kryptou sv. Kateřiny s hvězdicovou osmibokou klenbou a nástěnnými malbami z počátku 15. století. V nedaleké Třebovli pak kostelík sv. Bartoloměje ze druhé třetiny 13.století, v kterém byl nedávno objeven soubor kvalitních nástěnných maleb ze 13. století, unikátní umělecký celek z doby vlády posledních Přemyslovců. Poslední zastavení bude v Tismicích v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde je vzácně zachovaná trojlodní románská bazilika z konce 12. století.