Datum
Neděle 8. září
Odjezd
v 7.30 z ulice Ke Štvanici
Průvodce
PaedDr. Jiřina Přibylová
600 Kč
Katalogové číslo:
Množství:

Renesanční zámek v Březnici je spojený s příběhem tajné svatby Filipíny Welserové s arcivévodou Ferdinandem Tyrolským. Součástí naší prohlídky bude i historický skvost zámku – Lokšanská knihovna, která patří k nejstarším v našich zemích. Židovské osídlení v Březnici má své počátky od 15. stol.

Bývala zde i tzv. „ješiva“, kde působili věhlasní židovští učenci. Prohlédneme si synagogu se stálou expozicí věnovanou židovské vzdělanosti v Českých zemích. Návštěvu Březnice můžete zakončit v Galerii Ludvíka Kuby, malíře, který byl ve své malířské tvorbě ovlivněn impresionismem a secesí. Odpoledne nás čeká návštěva poutního místa Svaté hory u Příbrami s varhaním koncertem v bazilice.