Datum
Neděle 2. září
Odjezd
v 6.30 z ulice Ke Štvanici
Průvodce
Eduard Kastner
850 Kč
Katalogové číslo:
Množství:

Nejprve navštívíme zámek Čechy pod Kosířem, jejímž majitelem byl rod Silva-Tarouca. Po 2. světové válce zde byl dětský domov a teprve nedávno byl zámek zpřístupněn veřejnosti.

Uvidíme interiéry jižního křídla zámku zařízené ve stylu přelomu 19.–20. století vyzdobené díly Josefa Mánesa. Dále zámecký park, který patří mezi nejcennější romantické krajinářské realizace v České republice. Nakonec ještě bude možné navštívit nově otevřenou expozici Jana a Zdeňka Svěrákových, která je zaměřena na jejich filmové dílo. Po obědě se přesuneme na romantický hrad Bouzov, který byl založen na přelomu 13.–14. století a naposledy vlastněn Řádem německých rytířů. Při prohlídce uvidíme soukromé apartmá arcivévody Evžena Habsburského, starou kancelář, jídelnu velmistra, sloupovou a loveckou síň, rytířský sál, kapitulní síň, kapli, zbrojnici. Vzhledem k větší vzdálenosti je potřeba počítat s návratem kolem deváté hodiny večer.