Pořádáno ve spolupráci s CK Pragotour plus

Datum
Čtvrtek 27. září – Neděle 30. září
Odjezd
v 6.00 z ulice Ke Štvanici
Průvodce
PaedDr. Jiřina Přibylová
4900 Kč
Katalogové číslo:
Množství:

1. den – čtvrtek
Naše první zastavení bude ve městě Györ (Ráb), které leží na soutoku Ráby a Mošnského Dunaje. Historické jádro města je památkově chráněno. Náměstí lemované barokními paláci, starobylé uličky s průchody. Po společné procházce pauza na oběd. Dalším místem našeho zastavení bude u Balatonu, největším sladkovodním jezeru ve střední Evropě. Na poloostrově, který vybíhá do Balatonu, leží malebné městečko Tihány, původní rybářská vesnice, odkud je jeden z nejkrásnějších výhledů na Balaton. Celé území poloostrova je prohlášeno za přírodní chráněné území Tihany. Odjezd do Budapešti na ubytování.

2. den – pátek
Dnešní den začneme výletem do města Szentendre, který je pro svou malebnost nazýván „Montmartre Dunaje“. Nejprve navštívíme největší maďarský skanzen, který je ukázkou venkovské architektury v maďarských regionech. Po prohlídce skanzenu zajedeme do městečka, objevíme různá malebná zákoutí, uličky i galerie. Volno na oběd. Poté odjezd zpět do Budapešti. Odpoledne nás čeká prohlídka části Buda. Na hradním vrchu se nachází mohutný královský palác, Rybářská bašta a Matyášův chrám. Z hradního vrchu přejedeme na Gellértův vrch, odkud se nachází jeden z nejkrásnějších pohledů na město. Přejezd na ubytování.
3. den – sobota
Dnešní den začneme v Pešti. V této části se nachází úžasné secesní domy a paláce, budova Parlamentu, bazilika sv. Štěpána, opera, židovská čtvrť, tržnice, Váci útca a další. Odpoledne osobní volno, které je možné využít například na návštěvu slavných budapešťských lázní. Večer – fakultativně: projížďka po Dunaji, tzv. Legenda. Kdy si během hodinové plavby prohlédneme osvětlenou Budapešť, k tomu si poslechnete český výklad a objednáte si nápoj dle vaší volby.
4. den – neděle
Odjezd na Prahu se zastávkou v Bratislavě, prohlídka historického centra, volno na oběd.

V ceně je doprava, průvodce, 3x ubytování ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím, 3x snídaně, pojištění léčebných výloh v zahraničí.