- pořádáno ve spolupráci s organizátorem zájezdu CK Pragotour plus, s.r.o

Datum
Čtvrtek 27. září – Neděle 30. září
Odjezd
v 6.00 z ulice Ke Štvanici
Průvodce
PaedDr. Jiřina Přibylová
Vyprodáno

1. den – čtvrtek
Naše první zastavení bude ve městě Györ (Ráb), které leží na soutoku Ráby a Mošnského Dunaje. Historické jádro města je památkově chráněno s náměstím lemovaným barokními paláci a starobylými uličkami s průchody. Po společné procházce bude pauza na oběd. Další místo našeho zastavení bude u Balatonu, největšího sladkovodního jezera ve střední Evropě. Na poloostrově, který vybíhá do Balatonu, leží malebné městečko Tihány, původní rybářská vesnice, odkud je jeden z nejkrásnějších výhledů na Balaton. Celé území poloostrova je prohlášeno přírodním chráněným územím Tihany. Poté odjedeme do Budapešti na ubytování.

2. den – pátek
Den začneme výletem do města Szentendre, který je nazýván Montmartre Dunaje. Nejprve navštívíme největší maďarský skanzen, který je ukázkou venkovské architektury v regionech. Po prohlídce skanzenu zajedeme do městečka, objevíme různá malebná zákoutí, uličky i galerie. Uděláme si volno na oběd. Poté odjedeme zpět do Budapešti. Odpoledne nás čeká prohlídka části Buda. Na hradním vrchu si prohlédneme mohutný královský palác, Rybářskou baštu a Matyášův chrám. Z hradního vrchu přejedeme na Gellértův vrch, odkud je jeden z nejkrásnějších pohledů na město. Přejezd na ubytování.
3. den – sobota
Začneme v Pešti. V této části se nachází úžasné secesní domy a paláce, budova Parlamentu, bazilika sv. Štěpána, opera, židovská čtvrť, tržnice, Váci útca a další. Odpoledne bude osobní volno, které je možné využít například na návštěvu slavných budapešťských lázní. Večer – fakultativně: projížďka po Dunaji, tzv. Legenda. Kdy si během hodinové plavby prohlédneme osvětlenou Budapešť, k tomu si poslechnete český výklad a objednáte si nápoj dle vaší volby.
4. den – neděle
Odjezd na Prahu se zastávkou v Bratislavě, prohlídka historického centra, volno na oběd.

V ceně je doprava, průvodce, 3x ubytování ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím, 3x snídaně, pojištění léčebných výloh v zahraničí.