Datum
Sobota 30. září
Odjezd
v 7.00 z ulice Ke Štvanici, od sloupu se světovým časem
Průvodce
Eduard Kastner
660 Kč
Katalogové číslo:
Množství:

Nejprve pojedeme do Číhoště, kde se podíváme do kostela Nanebevzetí Panny Marie, který je známý zázrakem, který se zde udál v adventu roku 1949, připomeneme si život faráře Toufara, který byl umučen v komunistickém vězení.

Budeme mít možnost podívat se také na faru, do pokoje, kde farář Toufar bydlel. V obci bude také možnost vidět geografický střed naší země.  Odtud se vydáme do Želiva, kde nás čeká prohlídka premonstrátského kláštera včetně nedávno opraveného kostela. Přímo v klášteře také budeme mít zajištěný oběd. V odpoledních hodinách se přesuneme do města Pelhřimov, kde naším jediným cílem bude pro odlehčení expozice Muzea kuriozit. Ve dvou okruzích si prohlédneme sbírku kuriózních  předmětů a sbírku zlaté české ručičky, kde jsou různé zajímavosti – např. model Pražského hradu ze špejlí.

V ceně zájezdu je zahrnut oběd v klášteře Želiv.