Datum
Sobota 26. října
Odjezd
v 7.15 z ulice Ke Štvanici
Průvodce
Eduard Kastner
Cena
650 Kč

Nejprve pojedeme do Číhoště, kde se podíváme do kostela Nanebevzetí Panny Marie, který je známý zázrakem, který se zde udál v adventu roku 1949, připomeneme si život faráře Toufara, který byl umučen v komunistickém vězení. Budeme mít možnost podívat se také na faru, do pokoje, kde farář Toufar bydlel..