Datum
Sobota 26. října
Odjezd
v 7.15 z ulice Ke Štvanici
Průvodce
Eduard Kastner
650 Kč
Katalogové číslo:
Množství:

Nejprve pojedeme do Číhoště, kde se podíváme do kostela Nanebevzetí Panny Marie, který je známý zázrakem, který se zde udál v adventu roku 1949, připomeneme si život faráře Toufara, který byl umučen v komunistickém vězení. Budeme mít možnost podívat se také na faru, do pokoje, kde farář Toufar bydlel..

V obci bude také možnost vidět geografický střed naší země. Odtud pojedeme na prohlídku hradu Lipnice, kde provázel spisovatel Jaroslav Hašek. Po úvodním slově průvodce si budeme moci prohlédnout gotickou architekturu s rozhlednou, sklepením, kaplí, studnou a archeologickou expozicí. Potom nás čeká přesun do premonstrátského kláštera v Želivě, kde se nejprve naobědváme a potom si prohlédneme areál kláštera včetně nedávno opraveného kostela.