Datum
Úterý 8. října
Odjezd
v 7.30 z ulice Ke Štvanici
Průvodce
Tomáš Bezouška
650 Kč
Katalogové číslo:
Množství:

První zastávkou našeho výletu bude zámek v Bečově nad Teplou, který ukrývá jeden z našich nejcennějších pokladů – relikviář sv. Maura. Relikviář byl zhotoven v první třetině 13. století na zakázku benediktinského kláštera ve Florennes, pro uložení části ostatků sv. Jana Křtitele a sv. Maura..

Po obědě navštívíme premonstrátský klášter Teplá. Klášter byl založen koncem 12. století Hroznatou z Ovence. Při prohlídce se seznámíme s komunitou premonstrátů a projdeme budovy a prostory, které byly vystavěny na přelomu 17. a 18. století podle návrhů Kryštofa Dientzenhofera. Navštívíme také kapitulní místnost, klášterní jídelnu s impozantní freskou zobrazující Poslední večeři a Modrý sál, který je reprezentačním prostorem kláštera.
Při cestě zpět se krátce zastavíme ve městečku Konstantinovy lázně. První lázeňská budova byla u sirnatého pramene postavena před více než 200 lety. Lázně se specializují na poruchy kardiovaskulárního systému a místní minerální vody obsahují nejvíce oxidu uhličitého ze všech pramenů v České republice. V obci také navštívíme malé muzeum historické hasičské techniky.