Datum
Sobota 20. října
Odjezd
v 7.00 z ulice Ke Štvanici
Průvodce
JUDr. Stanislav Marchal
Vyprodáno

Ve Slavonicích se projdeme městskou památkovou rezervací, zastavíme se u významnějších domů a navštívíme interiéry kostela Navštívení Panny Marie a domu s unikátním freskovým sálem s novozákonními výjevy z 2. pol. 16. století.

Jemnice patří k nejstarším městům na Moravě. Prohlédneme si historické centrum města, jehož dominantou je kostel sv. Stanislava a podíváme se i na opevnění. Velice zajímavou památkou je kostel sv. Víta, součástí prohlídky kostela jsou i podzemní prostory, které jsou pozůstatkem bývalého františkánského kláštera.