Datum
Úterý 19. prosince
Odjezd
v 7.00 z ulice Ke Štvanici
Průvodce
PaeDr. Jiřina Přibylová
800 Kč
Katalogové číslo:
Množství:

Město Řezno nás okouzlí svou atmosférou a dochovanými středověkými památkami. Historické centrum města bylo také zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO.

Již od Kamenného mostu, který se klene přes Dunaj, můžeme obdivovat siluetu města, solnici, a také nádherný Dóm sv. Petra ze 13. století, jehož věže tvoří nepřehlédnutelný symbol města. Projdeme se středověkými uličkami a náměstími, které jsou lemovány domy s románským a gotickým jádrem až k zámku Thurn-Taxisů, který budou moci zájemci individuálně navštívit. Po celém městě se koná několik adventních trhů s jedinečnou atmosférou, typickými bavorskými klobáskami, cukrovím a svařeným vínem, které si pochopitelně nenecháme ujít.