Datum
Sobota 2. listopadu
Odjezd
v 7.30 z ulice Ke Štvanici
Průvodce
PaedDr. Jiřina Přibylová
Cena
650 Kč

Naše první zastavení bude v Panometru, v budově starého plynojemu na okraji Drážďan. Zde jsou vynikající expozice architekta a umělce Yadegara Asisi. Jedna expozice je věnována tématu „Barokní Drážďany“, druhá expozice tématu „Dresden 45“. V současné době je výstava věnována válečným událostem, které Vám fascinujícím způsobem přiblíží město po vybombardování na konci války.

Sedmnácté opakování zájezdu!!!

Datum
Sobota 9. listopadu
Odjezd
v 7.45 z Florence, z ulice Ke Štvanici
Průvodce
Alena Krčálová
Vyprodáno

Uděláme si výlet do Brna a tentokrát navštívíme interiéry dvou nejvýznamnějších vil. Jejich architektura, koncepce i výzdoba je naprosto odlišná, ale obě jsou krásné. Prohlédneme si vilu Tugendhat, díky které jsme se staly čtvrtou zemí na světě, která se může pyšnit stavbou moderní architektury zapsanou na seznamu UNESCO (po Brazílii, Nizozemsku a Belgii).

Datum
Sobota 23. listopadu
Odjezd
v 6.00 z ulice Ke Štvanici
Průvodce
PaedDr. Jiřina Přibylová
Cena
890 Kč

Letošní adventní výlet do Vídně spojíme s krásnými výstavami, které si budete moci individuálně prohlédnout. V Albertině je výstava věnována knížeti malířů, významnému malíři doby renesance Albrechtu Dürerovi. Vedle jeho kreseb, tisků uvidíme i malířská díla, jeho studie zvířat, rostlin a další práce. V Uměleckoprůmyslovém muzeu je výstava, která se zaměřuje na díla italského malíře doby manýrismu a baroka Michelangela Merisi da Caravaggio a geniálního sochaře, jehož sochy se staly vzorem pro mnoho evropských barokních sochařů, Giana Lorenza Bernini.

Datum
Sobota 30. listopadu
Odjezd
v 7.00 z ulice Ke Štvanici
Průvodce
Alena Krčálová
Cena
750 Kč

Tentokrát navštívíme místa, spojená s pobytem českých královen. Nejprve to bude jeden z nejstarších královských hradů u nás Svojanov. Žila zde vdova po králi Přemyslovi Otakarovi II. Královna Kunhuta se svým druhým mužem Závišem z Falkenštejna. My si samozřejmě připomeneme tuto skandální milostnou historku a kromě toho si prohlédneme vánočně vyzdobené hradní komnaty.