Datum
Sobota 19. května
Odjezd
v 7.00 z ulice Ke Štvanici
Průvodce
JUDr. Stanislav Marchal
680 Kč
Katalogové číslo:
Množství:

Bývalý benediktinský klášter v Kladrubech založený ve 12. století patří k nejvýznamnějším ukázkám přestavby původního středověkého objektu ve stylu tzv. barokní gotiky Janem Blažejem Santinim – Aichelem. Navštívíme oba prohlídkové okruhy a to klášter a zámek.

První okruh vedle klášterního chrámu zahrnuje i expozici věnovanou sv. Janu Nepomuckému, opatský byt apod., v rámci druhého okruhu navštívíme např. zimní refektář nebo knihovnu. Premonstrátský klášter v Teplé nabízí taktéž dva prohlídkové okruhy v jejichž rámci si vedle klášterního chrámu prohlédneme zdejší proslulou knihovnu s muzeem nebo barokní obytné křídlo kláštera a nahlédneme mimo jiné do řeholní cely, jídelny, kapitulní síně a prelatury.