Datum
Neděle 12. dubna
Odjezd
v 6.00 z ulice Ke Štvanici
Průvodce
PaedDr. Jiřina Přibylová
680 Kč
Katalogové číslo:
Množství:

Jak se slaví Velikonoce u Lužických Srbů? Svátečně oblečeni jezdci v černém s cylindry na hlavách se vydávají na koních do sousedních vesnic. Tato procesí mívají v počtu až stovky jezdců. Je to starý velikonoční zvyk, který původně oslavoval příchod jara, dnes je oslavou zmrtvýchvstání Krista. Jezdci projíždějí vesnicemi a po požehnání se vydají na svou jízdu společně s věřícími za zpěvu písní.

Zastavíme se na různých místech v Horní Lužici, např. v Rablicích s ojedinělým hřbitovem, v městečku Wittichenau se zachovalým poštovním sloupem z 18. stol., v gotickém klášteře St. Marienstern, v Budyšíně, kde si můžete prohlédnout zajímavé muzeum s expozicemi Lužickosrbské kultury.