Datum
Úterý 3. července
Odjezd
v 7.00 z ulice Ke Štvanici
Průvodce
PaedDr. Jiřina Přibylová
620 Kč
Katalogové číslo:
Množství:

Město Klatovy bylo založeno jako královské město ve 13. stol. Nejprve si prohlédneme katakomby s mumiemi členů jezuitského řádu i místní šlechty. Z církevních památek zaujme především barokní jezuitský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce.

Pozoruhodnou památkou je i Panský dům s nejstarší barokní jezuitskou lékárnou u nás. Symbolem města je Černá věž, odkud je nádherná vyhlídka do okolí. V roce 1813 byla z Nancy dovezena semena pestrobarevných karafiátů, a tím byl položen základ tradici pěstování těchto květin. Po prohlídce expozice klatovského karafiátu následuje osobní volno na oběd. Odpoledne navštívíme staré poutní místo Dobrá Voda. Sklářská výtvarnice Vladěna Tesařová, která svůj druhý domov nalezla právě v Dobré Vodě u Hartmanic, vytvořila pro kostel sv. Vintíře nádherný oltář ze skla. Zajímavý příběh se pojí k i Muzeu Šimona Adlera, židovského historika a rabína, které se nachází vedle kostela sv. Vintíře a v případě zájmu ho můžete také navštívit.