Datum
Úterý 4. června
Odjezd
v 7.30 z ulice Ke Štvanici
Průvodce
Eduard Kastner
650 Kč
Katalogové číslo:
Množství:

Nejprve pojedeme na poutí místo Lomec, někdy také láskyplně nazývané Lomeček. Zde se seznámíme s velmi zajímavou historií místa, navštívíme kostel Panny Marie, který je velice zajímavou barokní stavbou dokončenou roku 1704.

Dále si projdeme venkovní areál s oltářem pro poutě pod širým nebem, s křížovou cestou a meditační zahradou Panny Marie. Doprovázet nás bude jedna ze sester františkánek, které v přilehlém klášteře žijí. Z Lomce pojedeme do Prachatic, kde si nejprve prohlédneme kostel sv. Jakuba, významnou pozdněgotickou stavbu. Po společném obědě pak navštívíme klášter sester boromejek, které zde působí od 19. století. Jejich klášter je umístěn v rodném domku sv. Jana Nepomuka Neumanna, významného rodáka, který se stal biskupem ve Philadelphii. Klášter byl nedávno rekonstruován a nabízí některé výstavní prostory pro veřejnost, my budeme moci také nahlédnout do klášterní kaple, která je běžně veřejnosti nepřístupná. Podíváme se také do zahrady a seznámíme se se současným působením boromejek v Prachaticích. Na závěr našeho výletu si ještě vyšlápneme na rozhlednu Libín, která nabízí krásný výhled na okolní krajinu a umožní nám tak získat nadhled nad našimi životy.