Datum
Sobota 9. června
Odjezd
v 6.30 z ulice Ke Štvanici
Průvodce
PaedDr. Jiřina Přibylová
820 Kč
Katalogové číslo:
Množství:

Tentokráte zavítáme na Jižní Moravu. Nedaleko Ivančic se nachází kostel sv. Petra a Pavla v Řeznovicích, románská stavba z 12. století, která je v Čechách a na Moravě zcela jedinečná. V roce 1310 zde byl pohřben poslední komtur templářské komendy Ekko.

Poté už nás čeká exkurze v moderním závodě na zpracování čajů a koření – v Čejkovicích, kde sídlí firma Sonnentor. Podíváme se do skladů, kde voní bylinky a také se podíváme, jak se rodí nálevové čajové sáčky. Čejkovice jsou však také proslulé svými Templářskými vinnými sklepy, které byly založeny již ve 13. stol. Povíme si o historii Templářů a také zbude čas dobrý oběd i na výborné moravské vínko.
Po cestě domů se zastavíme v nedalekých Dolních Kounicích, kde dosud stojí trosky kláštera Rosa Coeli, který byl založen v roce 1181 pro jeptišky premonstrátského řádu. Klášter, postavený ve stylu rané gotiky, je místem s velmi silnou pozitivní energií.