Datum
Úterý 19. června
Odjezd
v 7.30 z ulice Ke Štvanici
Průvodce
Eduard Kastner
570 Kč
Katalogové číslo:
Množství:

Nejprve nás čeká prohlídka basiliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí, počátek jejíhož budování je spojen s příchodem dominikánů v roce 1250. Prohlídka zahrnuje také prohlídku klášterní jídelny a ambitů a také uvidíme hrob sv. Zdislavy.

Po obědě se vydáme na zámek Lemberk, který je spojen se životem sv. Zdislavy a jejího manžela Havla. Zámek si prohlédneme ve dvou trasách. Jednak to budou reprezentační a soukromé prostory (kaple, bajkový sál, rytířský sál) a potom provozní prostory zámku (vrchnostenské byty, černá kuchyně, Zdislavina světnička). Na závěr se ještě půjdeme podívat k zázračné Zdislavině studánce.