Datum
Sobota 1. června
Odjezd
v 7.00 z ulice Ke Štvanici
Průvodce
Mgr. Anna Tkáčová
Cena
750 Kč

Město Telč bylo právem zařazeno na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO. V rámci návštěvy telčského zámku navštívíme základní prohlídkový okruh nazvaný Renesanční sály, který zahrnuje řadu unikátních zámeckých interiérů s cenným mobiliářem. V rámci prohlídky vlastního města projdeme známým náměstím a podíváme se do interiéru některého z telčských kostelů.

Datum
Úterý 4. června
Odjezd
v 7.30 z ulice Ke Štvanici
Průvodce
Eduard Kastner
Cena
650 Kč

Nejprve pojedeme na poutí místo Lomec, někdy také láskyplně nazývané Lomeček. Zde se seznámíme s velmi zajímavou historií místa, navštívíme kostel Panny Marie, který je velice zajímavou barokní stavbou dokončenou roku 1704.

Datum
Sobota 8. června
Odjezd
v 6.30 z ulice Ke Štvanici
Průvodce
Alexandra Levá
Cena
620 Kč

Naší první zastávkou bude šumavská obec Borová Lada, na jejímž okraji se nacházejí největší soví voliéry v Čechách (cca 1500 m2). V amfiteátru opuštěného lomu uvidíte zástupce většiny šumavských sov včetně vzácného puštíka bělavého, a také tajemnou sovici sněžní. Poté se zastavíme u jednoho z nejkrásnějších šumavských rašelinišť, u Chalupské slati. Po povalovém chodníčku (250 m) vedoucím rašeliništěm dojdeme k jezírku a cestou budeme obdivovat vzácné druhy rostlin včetně masožravé rosnatky okrouhlolisté.

Datum
Pátek 14. června – neděle 16.června
Odjezd
v pátek 14.6 v 7.00 z ulice Ke Štvanici
Průvodce
Anna Tkáčová
Cena
5700 Kč

Nabízíme vám netradiční a velmi pestrý výlet k našim dvěma sousedům: na Slovensko do Bratislavy a do rakouské Vídně. Spojíme poznávání památek těchto měst s poznáváním jejich gastronomie.

Datum
Sobota 15. června
Odjezd
v 7.00 z ulice Ke Štvanici
Průvodce
PaedDr. Jiřina Přibylová
Cena
680 Kč

V klášteře Zlatá koruna se již od středověku uchovávala  vzácná relikvie, trn z Kristovy koruny, který dal zdejšímu opatství později i své jméno. Klášter byl založen králem Přemyslem Otakarem II. již ve 13.století. Prohlédneme si kostel Nanebevzetí Panny Marie, který je největším chrámem na jihu Čech, velký a malý konvent a také gotickou kapli Andělů strážných.