Datum
Sobota 21. září
Odjezd
v 8.00 z ulice Ke Štvanici
Průvodce
PaedDr. Jiřina Přibylová
Cena
600 Kč

V obci Rovná u Stříbrné Skalice si prohlédneme románský skvost s unikátní uměleckou výzdobou z 12. a 13. století – kostel sv. Jakuba Většího. Další zastavení bude v obci Jakub u Kutné Hory, kde stojí kostel sv. Jakuba z 12. století, bohatě zdobený románskými plastikami, které tvoří nejrozsáhlejší soubor románských plastik u nás.

Datum
Čtvrtek 26. září
Odjezd
v 7.30 z ulice Ke Štvanici
Průvodce
Tomáš Bezouška
Cena
680 Kč

Nejprve si prohlédneme hrad v Ledči nad Sázavou, který patřil k nejvýznamnějším a nejhonosnějším šlechtickým sídlům u nás. První písemná zmínka o hradu je z roku 1186, kdy jej kněžna Eliška darovala řádu johanitů.

Datum
Středa 2. října
Odjezd
v 8.00 z ulice Ke Štvanici
Průvodce
Tomáš Bezouška
Cena
550 Kč

Výlet začneme v Panenském Týnci, na místě nedostavěného gotického kláštera. Mystické místo zároveň vyzařuje zvláštní energii, a návštěvníkům tak přináší pozitivní náladu, radost ze života a zaznamenána jsou i zlepšení zdravotního stavu. Na nedalekém hřbitově si připomeneme osobnost Benedikta Roezla, který je zde pohřben.

Datum
Úterý 8. října
Odjezd
v 7.30 z ulice Ke Štvanici
Průvodce
Tomáš Bezouška
Cena
650 Kč

První zastávkou našeho výletu bude zámek v Bečově nad Teplou, který ukrývá jeden z našich nejcennějších pokladů – relikviář sv. Maura. Relikviář byl zhotoven v první třetině 13. století na zakázku benediktinského kláštera ve Florennes, pro uložení části ostatků sv. Jana Křtitele a sv. Maura..

Datum
Sobota 12. října
Odjezd
v 7.00 z ulice Ke Štvanici
Průvodce
PaedDr. Jiřina Přibylová
Cena
750 Kč

Olomouc je královské město s bohatou minulostí. Projdeme se historickým jádrem města, jeho uličkami, prohlédneme si barokní Sloup Nejsvětější Trojice, který byl zapsán na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. V rámci projektu Rozkvetlé kostely si prohlédneme nádherně vyzdobené interiéry některých kostelů.