Jen s předem zakoupenou vstupenkou

Datum
Sobota 4. května
Sraz
v 8.45 u pokladen na Smíchovském nádraží
Průvodce
Tomáš Bezouška
Vyprodáno

Vydáme se parním vlakem do Brandýsa, kde se tento den budou dít věci…

Nejprve nám průvodce Tomáš Bezouška poví něco o trase, kterou náš parní vlak pojede a také něco o historii Smíchovského nádraží.
Parní vlak, tažený lokomotivou Šlechtična pojede po původní turnovsko-kralupsko-pražské dráze do Neratovic a odtud do Brandýsa nad Labem. K vlaku bude připojen historický, salónní vůz Ferdinand, který před 110 lety vyrobila továrna Ringhofer. Vůz byl určen pro cestování následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este a po vzniku republiky sloužil i potřebám prezidenta T. G. Masaryka. Jen pro nás máme rezervovaný historický vagón, zvaný „Rybák“. Budeme si užívat zhruba dvouhodinovou jízdu. K vlaku bude připojen i bufetový vůz, takže si během cesty můžete dát i něco dobrého.
Po příjezdu do Brandýsa a uvítání Jeho císařské a královské Výsosti Georga Habsbursko-Lotrinského, arcivévévody rakouského se můžeme přidat k průvodu vojenských historických jednotek k Brandýskému zámku, kde na nás čeká bohatý program: Zahradní slavnost, dobové tržiště, ukázky sokolnictví, komentované prohlídky vojenských táborů, promenádní koncert, nebo v kostele Obrácení sv. Pavla mše svatá za císaře Karla I.

Odpoledne sraz: v 15.45 u salónního vozu u rampy na nádraží v Brandýse, kde proběhne komentář Tomáše Bezoušky
Odjezd historického vlaku z Brandýsa zpět do Prahy v 16.27

V ceně je zpáteční jízdenka historickým vlakem + průvodcovský výklad.