Jen s předem zakoupenou vstupenkou

Datum
Pondělí 10. června
Sraz
ve 14.15 na Hlavním nádraží ve Fantově kavárně
Průvodce
Tomáš Bezouška
Vyprodáno

Naši vycházku začneme projížďkou po pražském Semmeringu. Trať byla vybudována v roce 1872, jakou součást Buštěhradské dráhy, a své současné pojmenování získala po trati, vedoucí horským sedlem Semmeringem v Rakousku. Trať vede nad Prokopským a Dalejským údolím a z vlaku jsou jedinečné pohledy na Prahu.

Cílovou zastávkou bude Cibulka, kde si projdeme tamější park. Nejstarší záznamy o usedlosti Cibulka jsou ze 14. století. V roce 1817 zakupuje usedlost s přilehlými pozemky pasovský biskup Leopold Leonard Thun, který nechává celý komplex přebudovat. Vzniká tak lesopark, do kterého je zasazena řada architektonických prvků - čínský pavilon, poustevna či jezírko, nad kterým bdí plastika bohyně lovu Diana. Vystoupáme také na nejstarší pražskou, 13 metrů vysokou, rozhlednu, ze které jsou výhledy přes Řepy a Motol až po strahovský stadion.
Vycházku ukončíme u tramvajové zastávky Poštovka.

Pokud máte tramvajenku, jedete vlakem bezplatně, pokud ne, vyřešíme jízdné na místě – cca 22 Kč.