270 Kč
Katalogové číslo:
Množství:

V období svatováclavských oslav si tohoto světce připomeneme koncertem středověké hudby, v podání rodinného souboru Schola Specialis Familiae, pod vedením Doc. Vlastislava Matouška Ph. D. Skupina se orientuje na interpretaci hudby, která se dochovala v nejstarších, českých písemných pramenech (Jistebnický kancionál, Kodex Franus).

Jedná se o většinou vícehlasé skladby, nejen liturgického, ale i ryze světského charakteru. Na našem koncertu zazní nejstarší hudební skladby českých zemí (Hospodine pomyluy ny), některé se budou vztahovat přímo ke sv. Václavovi. Členové souboru hrají na věrné repliky dobových nástrojů (bubínky, flétny, šalmaje, niněru, gemzhorny, dudy aj.)

Věříme, že k umocnění zážitku přispějí i autentické, středověké prostory Domu U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí. Dle mnohých indicií se v tomto domě narodil král Karel IV, který se po celý život k odkazu sv. Václava hlásil.