Datum
Pondělí 30. září
Čas
od 19.00
Místo konání
koncertní sál Domu U Kamenného zvonu
Pořádá
CA Alena Krčálová
270 Kč
Katalogové číslo:
Množství:
Místo konání koncertní sál Domu U Kamenného zvonu

V období svatováclavských oslav si tohoto světce připomeneme koncertem středověké hudby, v podání rodinného souboru Schola Specialis Familiae, pod vedením Doc. Vlastislava Matouška Ph. D. Skupina se orientuje na interpretaci hudby, která se dochovala v nejstarších, českých písemných pramenech (Jistebnický kancionál, Kodex Franus).

Jedná se o většinou vícehlasé skladby, nejen liturgického, ale i ryze světského charakteru. Na našem koncertu zazní nejstarší hudební skladby českých zemí (Hospodine pomyluy ny), některé se budou vztahovat přímo ke sv. Václavovi. Členové souboru hrají na věrné repliky dobových nástrojů (bubínky, flétny, šalmaje, niněru, gemzhorny, dudy aj.)

Věříme, že k umocnění zážitku přispějí i autentické, středověké prostory Domu U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí. Dle mnohých indicií se v tomto domě narodil král Karel IV, který se po celý život k odkazu sv. Václava hlásil.