Cena
270 Kč

V období svatováclavských oslav si tohoto světce připomeneme koncertem středověké hudby, v podání rodinného souboru Schola Specialis Familiae, pod vedením Doc. Vlastislava Matouška Ph. D. Skupina se orientuje na interpretaci hudby, která se dochovala v nejstarších, českých písemných pramenech (Jistebnický kancionál, Kodex Franus).