Datum
Čtvrtek 4. dubna
Čas
od 19.00
Místo konání
gotický sál Domu U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí
Pořádá
CA Alena Krčálová
390 Kč
Katalogové číslo:
Množství:
Místo konání gotický sál Domu U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí

V roce 1191 během třetí křížové výpravy dobyl anglický král Richard Lví srdce Kypr a prodal ho řádu templářů. Od nich ostrov koupil bývalý jeruzalémský král Guy de Lusignan. V rukou  starobylého rodu Lusignanů zůstal Kypr až do roku 1489 a tito králové, spříznění s francouzskými panovníky a Lucemburky z tohoto ostrova vytvořili světové kulturní centrum. Také hudba, zachovaná v nádheném kodexu, který je dnes uložen v italském Turíně, je výmluvným svědkem neuveřitelně vysoké hudební úrovně středověkého kyperského království.

Na koncertě, uvedeném v autentickém historickém prostředí středověkého paláce zazní duchovní a světská hudba, která se provozovala na dvoře kyperských králů kolem roku 1400.
U příležitosti koncertu budou vystaveny originály pergamenových hudebních rukopisů z přelomu 14. a 15. století.
Účinkují:  Barbora Mičková - zpěv
                  Marie Šimůnková -  zpěv
                  Tomáš Hála – varhanní pozitiv a clavicymbalum
Na koncertě vystoupí vzácný host – mezzosopranistka z Kypru – Ellie Aloneftou